EMRP “Automated impedance metrology extending the quantum toolbox for electricity” project (AIM Qu TE)
EMRP Researcher Excellence Grant SIB53-REG2


Development of the polyphase ac voltage source for digital impedance bridges


Charakterystyka projektu (in English)

Projekt badawczy EMRP Researcher Grant SIB53-REG2 "Development of the polyphase ac voltage source for digital impedance bridges" jest realizowany w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Informatyki UZ w ramach Europejskiego Programu Badań w Metrologii (European Metrology Research Programme – EMRP). Stanowi autonomiczną część Joint Research Project (JRP) "Automated impedance metrology extending the quantum toolbox for electricity" (SIB53 AIM QUTE) obejmującego badania z zakresu kwantowych wzorców wielkości elektrycznych. Do realizacji projektu powołane zostało konsorcjum składające się z Narodowych Instytutów Metrologicznych (National Metrology Institutes – NMIs) z 11 krajów europejskich oraz dwóch uniwersytetów.

Konsorcjum tworzą:
 • Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) – Niemcy,
 • Centro Español de Metrología (CEM) – Hiszpania,
 • Cesky Metrologicky Institut Brno (CMI) – Czechy,
 • Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM) – Włochy,
 • Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE) – Francja,
 • Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS (METAS) – Szwajcaria),
 • Główny Urząd Miar (GUM) – Polska,
 • Mittatekniikan Keskus (MIKES) – Finlandia,
 • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (SP) – Szwecja,
 • Trescal A/S (Trescal) – Dania,
 • Turkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Kurumu (TUBITAK) – Turcja,
 • Politechnika Śląska (SUT)
 • Uniwersytet Zielonogórski (UZ).
Głównym celem projektu JRP jest poprawienie dokładności pomiarów związanych z wzorcami impedancji do poziomu lepszego od osiąganego aktualnie na świecie z równoczesnym rozszerzeniem możliwości prowadzenia porównań w stosunku do obowiązujących aktualnie, które ograniczają się do komparacji wzorców o ustalonym (najczęściej dekadowym) stosunku wartości ich modułów oraz różnicy argumentów (kątów fazowych) ograniczonej do wartości ze zbioru 0º, ±90º, ±180º. Opracowane w ramach JRP metody i układy pomiarowe umożliwią porównania z najwyższą dokładnością wzorców impedancji o dowolnej wartości stosunku modułów i różnicy argumentów w paśmie 20 Hz – 20 kHz. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki opracowaniu nowej generacji mostków Josephsona oraz automatycznych mostków cyfrowych. Celem realizowanego w IME projektu Development of the polyphase ac voltage source for digital impedance bridges jest opracowanie wielofazowego cyfrowego źródła napięć sinusoidalnych przeznaczonego do automatycznych mostków cyfrowych opracowywanych w ramach SIB53 AIM QUTE.

Czas realizacji projektu:

1.06.2013 – 31.05.2016

Realizatorzy projektu:

Prof. Ryszard Rybski, Ph.D., D.Sc. – kierownik projektu
Ph.D. Janusz Kaczmarek
Ph.D. Mirosław Kozioł
© IME 2014