Image
"Eine Plattform für SmartGrid Untersuchung und Testen von Energie Management und Balancieren Algorithmen / Platforma do badań nad rozwiązaniami SmartGrid oraz testowania algorytmów zarządzania i balansowania energia"


Charakterystyka projektu

Projekt "Eine Plattform für SmartGrid Untersuchung und Testen von Energie Management und Balancieren Algorithmen / Platforma do badań nad rozwiązaniami SmartGrid oraz testowania algorytmów zarządzania i balansowania energia" (numer 85024423) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020, OP IV „Integracja mieszkańców i współpraca administracji”, Cel 6 Wzmocnienie współpracy transgranicznej instytucji i obywateli we wszystkich aspektach życia publicznego.

Celem projektu jest pogłębienie współpracy naukowej pomiędzy Instytutem Metrologii, Elektroniki i Informatyki (IMEI) Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz instytutem badawczym IHP - Innovations for High Performance Microelectronics (IHP) we Frankfurcie nad Odrą. W ramach projektu jest ona szczególnie ukierunkowana na usystematyzowanie prac zorientowanych na wspólny rozwój technologii związanej z systemami i algorytmami zarządzania energią w inteligentnych sieciach energetycznych (Smart Grid). Temat ten jest bardzo aktualny i istotny dla zrównoważonego rozwoju (zaspokojenia potrzeb naszego pokolenia nie umniejszając szans przyszłych pokoleń na zaspokojenie ich potrzeb). W tym konkretnym przypadku chodzi szczególnie o środowisko naturalne i umożliwienie większego zaangażowania produkcji energii z odnawialnych źródeł bez obniżenia komfortu życia społeczeństwa.

Każdy z partnerów ma już indywidualne doświadczenia i wyniki na tym polu. Połączenie tych doświadczeń i wspólne badania partnerów nad tematem w wyniku transgranicznej współpracy pozwolą zwiększyć kompetencje i konkurencyjność każdego z partnerów, jak i finalnie regionu.

Czas realizacji projektu:

01.06.2018 – 31.05.2019

Realizatorzy projektu:

dr inż. Piotr Powroźnik – kierownik projektu
dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ
dr inż. Robert Szulim
© IME 2018