Materiały dydaktyczne

Strona zawiera pomocnicze materiały dydaktyczne dostępne do pobrania dla studentów. Materiały są udostępniane przez pracowników. Niektóre pozycje mogą wymagać podania hasła dostepu. Pozycje można sortować wg nazwisk pracowników lub wg nazw przedmiotów. Lista dzieli się na strony, które można przełączać w jej prawym, dolnym rogu. Możliwe jest ograniczanie zawartości listy wg początku nazwiska lub przedmiotu. Klawisz wszystkie przedmioty kasuje filtr.

Przedmiot   Pracownik
LpPrzedmiotPracownikInne 
1 Technika cyfrowaprof. dr hab. inż. Marian Adamski21EiT-SPPozycje
2 Sieci komputerowe IIdr inż. Dariusz Eljasz22 INF-SPPozycje
3 Systemy wbudowanedr inż. Dariusz Eljasz31 i 32 INFPozycje
4 Przetworniki Pomiarowedr inż. Leszek FurmankiewiczLaboratorium gr. 31 AiR-AP-SPPozycje
5 Przetworniki Pomiarowedr inż. Leszek FurmankiewiczLaboratorium gr. 31 E-CSP-SPPozycje
6 Komputerowe Systemy Pomiarowedr inż. Leszek FurmankiewiczWykład 31AiR-AP-SPPozycje
7 Komputerowe Systemy Pomiarowedr inż. Leszek FurmankiewiczLaboratorium 31AiR-AP-SPPozycje
8 Inteligentne Przetworniki Pomiarowedr inż. Leszek FurmankiewiczLaboratorium gr. 31-E-NPPozycje
9 Sensoryka i pomiary przemysłowedr inż. Leszek FurmankiewiczLaboratorium gr. 11AiR-KSA-NDPozycje
10 Pomiary wielkości nieelektrycznych - laboratoriumdr inż. Leszek FurmankiewiczLaboratorium gr. 11E-NDPozycje
123456789