Wydarzenia
Dr hab. inż. Ryszard Ryb­ski pro­fe­sorem nauk inżynieryjno-​technicznych więcej...
Konferencje

Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP2020 więcej...
Seminaria naukowe i wykłady

Wykłady otwarte dla pracowników i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz 6 innych uczelni z sieci CUCEE. więcej...
Projekty naukowo badawcze
  • SmartRiver: Intelligentes Odergebiet / SmartRiver: Inteligentne Nadodrze - INTERREG VA więcej...
  • A versatile electrical impedance calibration laboratory based on digital impedance bridges 17RPT04 VersICaL więcej...
  • Eine Plattform für SmartGrid Untersuchung und Testen von Energie Management und Balancieren Algorithmen/Platforma do badań nad rozwiązaniami SmartGrid oraz testowania algorytmów zarządzania i balansowania energia - INTERREG VA więcej...
  • Modelowanie elastyczności popytu na moc elektryczną więcej...
  • EMRP Researcher Excellence Grant SIB53-REG2, Development of the polyphase ac voltage source for digital impedance bridges więcej...
  • Projekt badawczy rozwojowy R 01 0024 10, System pomiarowy do wzorcowania rezystorów wzorcowych o małych wartościach rezystancji w zakresie częstotliwości akustycznych więcej...
  • Projekt badawczy rozwojowy R 01 033 03, Zintegrowany system monitorowania i sterowania systemami pomiarowego państwowego wzorca jednostek miar czasu i częstotliwości więcej...
  • Projekt badawczy rozwojowy R 01 036 01, ZigBee - Węzły do inteligentnych systemów pomiarowo-sterujących więcej...