Wykaz tematów prac dyplomowych obronionych w 2018 r.


Rodzaj studiów

Tytuł naukowy, Imię i Nazwisko  promotora

Temat pracy

magisterskie

dr inż. Jacek Bieganowski

Wieloagentowy system wspomagający inwestowanie na rynku FOREX

magisterskie

dr inż. Jacek Bieganowski

Analiza wydajności różnych mechanizmów dostępu do bazy danych w środowisku Java

magisterskie

dr inż. Tomasz Gratkowski

Analiza porównawcza platform przetwarzania Big Data

magisterskie

dr inż. Tomasz Gratkowski

Analiza porównawcza oprogramowania ORM dla środowiska Java

magisterskie

dr inż. Tomasz Gratkowski

Hybrydowy analizator jakości architektury aplikacji biznesowych

magisterskie

Dr inż. Robert Szulim

Analiza technologii tworzenia aplikacji dla systemu Android

magisterskie

Dr inż. Robert Szulim

Nowoczesne frameworki MVC w szybkim prototypowaniu aplikacji web

magisterskie

Dr inż. Robert Szulim

Analiza możliwości komunikacyjnych w systemach telewizji kablowej

magisterskie

dr inż. Jacek Tkacz

Badania wydajnościowe aplikacji sieciowych SPA opartych o RESTful API w środowisku uruchomieniowym NODE.JS

inżynierskie

dr inż. Jacek Bieganowski

Automatyzacja testów aplikacji internetowych

inżynierskie

dr inż. Jacek Bieganowski

Portal crowdfundingowy dla fundacji charytatywnej

inżynierskie

dr  inż. Dariusz Eljasz

Projekt usług telefonicznych w oparciu o technologie VoIP dla organizacji wielooddziałowych

inżynierskie

dr  inż. Dariusz Eljasz

Bezprzewodowy system pomiarowo-steruący na przykładzie platformy Arduino

inżynierskie

dr  inż. Dariusz Eljasz

Analiza sygnału radiowego sieci WiFi w oparciu o platformę SBC

inżynierskie

dr  inż. Dariusz Eljasz

Platforma SBC w sterowaniu precyzyjnymi elementami wykonawczymi

inżynierskie

dr  inż. Leszek Furmankiewicz

System pomiarowy do badania czujników temperatury na bazie sterownika PLC firmy B&R

inżynierskie

dr inż. Tomasz Gratkowski

Zastosowanie Beaconów w określeniu lokalizacji

inżynierskie

dr inż. Tomasz Gratkowski

Porównanie największych dostawców usług chmur obliczeniowych i implementacja aplikacji internetowej na wybraną platformę

inżynierskie

dr inż. Tomasz Gratkowski

System internetowy do prezentacji kandydatów w wyborach samorządowych

inżynierskie

dr inż. Tomasz Gratkowski

Przykład integracji aplikacji internetowej z platformą chmury

inżynierskie

dr inż. Tomasz Gratkowski

Opracowanie systemu absencji prowadzących zajęcia na Uniwersytecie Zielonogórskim

inżynierskie

dr inż. Janusz Kaczmarek

Wybrane techniki programowania wirtualnych przyrządów pomiarowych na przykładzie wielofunkcyjnego modułu pomiarowego "Analog Discovery"

inżynierskie

dr inż. Mirosław Kozioł

Zdalnie sterowany obiekt mobilny pracujący pod kontrolą platformy Raspberry PI

inżynierskie

Dr inż. Mariusz Krajewski

Wizualizacja wyników pomiarów wilgotności i temperatury z wykorzystaniem czujnika z interfejsem I2C

inżynierskie

doc. dr inż. Emil Michta

Projekt Smart City dla Zielonej Góry bazujący na technologii Internet of Things

inżynierskie

doc. dr inż. Emil Michta

Bezprzewodowe technologie komórkowe w aplikacjach klasy smart

inżynierskie

dr inż. Andrzej Popławski

Kumulacja błędów kodeka HEVC w kompresji sekwencji wizyjnych

inżynierskie

dr inż. Piotr Powroźnik

System do monitorowania wybranych parametrów życiowych

inżynierskie

dr inż. Piotr Powroźnik

Platforma do zarządzania wybranymi systemami inteligentnego domu

inżynierskie

dr inż. Piotr Powroźnik

Definicja oraz implementacja rozproszonej aplikacji dla sensorów bezprzewodowych z zastosowaniem warstwy pośredniej TINYDSM oraz identyfikacja koniecznych rozszerzeń funkcjonalności kompilatora TINYDSM

inżynierskie

dr inż. Piotr Powroźnik

Zastosowanie Internetu Rzeczy w przykładowym systemie inteligentnego domu

inżynierskie

dr inż. Sergiusz

Program komputerowy do pomiaru napięcia elektrycznego w układzie mostka

Sienkowski

tensometrycznego

inżynierskie

dr inż. Łukasz Sobolewski

System time-trackingowy do zarządzania projektem w przedsiębiorstwie

inżynierskie

dr inż. Łukasz Sobolewski

Rozproszony system pomiarowy do monitorowania wybranych parametrów pogodowych

inżynierskie

dr inż. Łukasz Sobolewski

System CRM do zarządzania relacjami z klientem

inżynierskie

dr inż. Łukasz Sobolewski

Projekt i budowa platformy E-commerce w oparciu o system zarządzania treścią - Wordpress

inżynierskie

Dr inż. Robert Szulim

Zastosowanie technologii ASP.NET MVC oraz platformy Azure do budowy portalu społecznościowego

inżynierskie

Dr inż. Robert Szulim

Zdalne sterowanie urządzeniem pomiarowym poprzez sieć Internet

inżynierskie

Dr inż. Robert Szulim

Analiza, definicja oraz implementacja protokołów komunikacyjnych dla sieci sensorów bezprzewodowych przy użyciu systemu operacyjnego IHPos i platformy IHPnode

inżynierskie

Dr inż. Robert Szulim

Wdrażanie systemu Windows z wykorzystaniem Audit Mode i Windows ADK

inżynierskie

Dr inż. Robert Szulim

Responsywny i dynamiczny szablon dla platformy Wordpress

inżynierskie

dr inż. Jacek Tkacz

Rozwiązania kartograficzne w zastosowaniach mobilnych.

inżynierskie

dr inż. Jacek Tkacz

Prezentacje multimedialne z wykorzystaniem technik wirtualnej rzeczywistości.

inżynierskie

dr inż. Jacek Tkacz

Automatyzacja procesu testowania aplikacji dla platformy Android.