Lista promotorów oraz tematyka prac dyplomowych

na kierunku Informatyka, studia II stopnia

grupa: 11 INF-SD (luty 2020)

 

 

 

L.P

Tytuł, Nazwisko
i Imię

Tematyka/tematy prac dyplomowych oferowane przez pracowników IMEI

dla grupy 11 INF- SD (luty 2020)

Specjalność:

Inżynieria Komputerowa.

 

Liczba prac dyplomowych

1

Dr inż. Doligalski Michał

·  Wykorzystanie systemu IoT w monitorowaniu skuteczności terapii nebulizacyjnej.

·  Stanowisko dydaktyczne generatora sygnałów cyfrowych i analogowych z
wykorzystaniem komputera typu SBC.

·  Rozproszony system sterowania binarnego w architekturze IoT.

1

2

Dr inż. Eljasz Dariusz

·   Uczenie maszynowe (ang. Machine Lerning) - metody uczenia maszynowego i analiza zebranych wniosków.

·   Komunikacja bezprzewodowa średniego i dalekiego zasięgu (technologia 5G, Lora, sieci Mesh) - modelowanie i analiza parametrów.

·   Temat zaproponowany przez studenta z zakresu zgodnego z kierunkiem studiów.

1

3

Dr inż. Gratkowski Tomasz

·  Zanonimizowany system śledzenia przemieszczania obywateli.

·  Analiza otwartych protokołów Video Chat.

·  Zanonimizowany system głosowania.

 

1

4

Dr inż. Mielcarek Kamil

·   Kompresja makr klawiatur programowalnych

1

5

Dr inż. Popławski Andrzej

·   Przetwarzanie obrazów stałych i sekwencji wizyjnych,

·   Programowanie dla Android i Windows (tematyka do uzgodnienia).

1

6

Dr inż. Szulim Robert

·  Analiza możliwości platform do budowy jedno plikowych stron WWW.

·  Wykorzystania języków skryptowych do budowy backend aplikacji internetowych.

2

7

Dr inż. Tkacz Jacek

·  Praktyczne zastosowania języków programowania logicznego.
Przegląd implementacji języków programowania logicznego. Omówienie struktury, zasad działania oraz narzędzi dla takiej implementacj (np. B-Prolog, Ciao, ECLiPSe, GNU Prolog, itp). Wybór najciekawszej, najpopularniejszej i najlepiej udokumentowanej implementacji.

1

Uwaga: zgodnie  z harmonogramem zatwierdzania, podjęcia i realizacji prac dyplomowych na WIEA, https://www.wiea.uz.zgora.pl/index.php/dziekanat-menu/prace-dyplomowe-i-egzamin-dyplomowy

studenci studiów stacjonarnych II stopnia, do dnia 30.04.2020 r.,  powinni odbyć konsultacje z promotorami  dotyczące tematu i celu pracy dyplomowej oraz wysłać do pracownika dziekanatu email:  m.szanczuk@wiea.uz.zgora.pl e-mail (do wiadomości promotora) zawierający dane: (4)

1.       Temat pracy w języku polskim i angielskim,

2.       Cel pracy

3.       tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko promotora.