Lista promotorów oraz tematyka prac dyplomowych

na kierunku Informatyka, studia II stopnia

grupa: 11 INF-ND (luty 2020)

 

 

 

L.P

Tytuł, Nazwisko
i Imię

Tematyka/tematy prac dyplomowych oferowane przez pracowników IMEI

dla grupy 11 INF- ND (luty 2020)

Specjalność:

Zintegrowane Systemy Informatyczne

Liczba prac dyplomowych

1

Dr inż. Bieganowski Jacek

·        Synteza i optymalizacja układów mikroprogramowanych w strukturach FPGA i CPLD. W ramach pracy należy przygotować syntezowalne modele układów, poddać je syntezie np. w Xilinx Vivado, a następnie przeanalizować i opracować wyniki.

·        Rozwiązywanie problemu SAT/3-SAT metodą Thelena. W ramach pracy należy zaimplementować algorytm Thelena z regułami skracającymi drzewo poszukiwań oraz porównać jego działanie z innymi rozwiązaniami (solvery SAT).

1

2

Dr inż. Doligalski Michał

·  Wykorzystanie systemu IoT w monitorowaniu skuteczności terapii nebulizacyjnej.

·  Stanowisko dydaktyczne generatora sygnałów cyfrowych i analogowych z wykorzystaniem komputera typu SBC.

·  Rozproszony system sterowania binarnego w architekturze IoT.

1

5

Dr hab. inż. Miczulski Wiesław, prof. UZ

·  Pozyskiwanie wiedzy z zastosowaniem Data Mining w oparciu o wybrany zbiór danych historycznych.

2

6

Dr inż. Mielcarek Kamil

·   Optymalizacja systemu FreeBSD do pracy na nosnikach flash

1

10

Dr inż. Tkacz Jacek

·  Internet rzeczy (temat zarezerwowany)

1

Uwaga: zgodnie  z harmonogramem zatwierdzania, podjęcia i realizacji prac dyplomowych na WIEA, https://www.wiea.uz.zgora.pl/index.php/dziekanat-menu/prace-dyplomowe-i-egzamin-dyplomowy

studenci studiów niestacjonarnych II stopnia, do dnia 09.05.2020 r.,  powinni odbyć konsultacje z promotorami  dotyczące tematu i celu pracy dyplomowej oraz wysłać do pracownika dziekanatu email:  m.szanczuk@wiea.uz.zgora.pl e-mail (do wiadomości promotora) zawierający dane: (4)

1.       Temat pracy w języku polskim i angielskim,

2.       Cel pracy,

3.       Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko promotora.