Lista promotorów – z Instytutu Metrologii, Elektroniki i Informatyki

 oraz tematyka prac dyplomowych

dla kierunku Elektrotechnika, studia II stopnia

grupa: 11 E-ND (luty 2020)

Tytuł, Nazwisko i Imię promotora

Tematyka/Temat pracy

Liczba prac

Dr inż. Furmankiewicz Leszek

·      Rozwiązania sprzętowe i programowe do projektowania sensorów z interfejsem IO-link.

·      Temat zaproponowany przez dyplomanta mieszczący się w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, projektowania i analizy przyrządów i systemów pomiarowych.

2

Dr inż. Janusz Kaczmarek

·      Układy izolacji galwanicznej sygnałów cyfrowych przeznaczone do precyzyjnych urządzeń pomiarowych.

W pracy pojawią się zagadnienia związane z projektowaniem urządzeń elektronicznych, pomiarami wybranych parametrów dynamicznych i elektrycznych wykonanych układów, analizą wyników pomiarów.   Dyplomant będzie musiał zaprojektować i wykonać kilka modeli układów izolacji galwanicznej sygnałów cyfrowych i przebadać te układy pod kątem ich stosowania w precyzyjnych układach pomiarowych.

·      Istnieje możliwość realizacji własnego tematu (po uzgodnieniu z promotorem). Praca musi spełniać wymagania odnośnie prac magisterskich.

1

Dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ

·       Zastosowania pomiarów cyfrowych i cyfrowego przetwarzania sygnałów w elektrotechnice;

·       Obserwacja i analiza działania jakiegoś układu/systemu na podstawie serii pomiarów;

·       Analiza i próba wyjaśnienia problemów z zakresu elektrotechniki związanych z pracą zawodową dyplomanta;

·       Temat zaproponowany przez dyplomanta mieszczący się w zakresie elektrotechniki;

3

Dr inż. Kozioł Mirosław

·      Projektowanie i oprogramowanie systemów mikroprocesorowych do zastosowań pomiarowych i nie tylko.

1

Dr inż. Piotr Mróz

·      Opracowanie układu sterującego modelem ciężarówki.
Praca dotyczy opracowania koncepcji i wykonania układu manipulatora umożliwiającego sterowanie zestawem ciągnika siodłowego i naczep. Oprócz sygnałów sterujących zestawem należy również uwzględnić przesył obrazu z kamery umieszczonej w kabinie ciągnika.

1

Dr inż. Krajewski Mariusz

·      Analiza właściwości algorytmu klasycznego w pomiarze napięcia skutecznego, z zastosowaniem metody Monte Carlo.

·      Analiza właściwości algorytmu opartego na DFT, w pomiarze napięcia skutecznego, z zastosowaniem metody Monte Carlo.

2

Dr hab. Inż. Miczulski Wiesław, prof. UZ

·      System monitorowania obiektów użyteczności publicznej i/lub obiektów przemysłowych pod kątem poprawy ich efektywności energetycznej.

·      Modelowanie inteligentnych przetworników pomiarowych wybranych wielkości fizycznych.

2

Dr hab. Inż. Rybski Ryszard, prof. UZ

·      Wysokoprądowe boczniki i wysokonapięciowe dzielniki rezystancyjne w pomiarach mocy i energii prądu przemiennego.

1

Dr inż. Sienkowski Sergiusz

·  Generator estymatorów natychmiastowych częstotliwości napięcia elektrycznego zmiennego o pojedynczym tonie.

·  Badanie estymatora funkcji autokorelacji napięcia elektrycznego zmiennego o  pojedynczym tonie w warunkach losowego wyzwalania pomiaru

·  Badanie estymatora funkcji autokorelacji napięcia elektrycznego zmiennego o pojedynczym tonie w warunkach synchronizowanego wyzwalania pomiaru

3

Uwaga: zgodnie  z harmonogramem zatwierdzania, podjęcia i realizacji prac dyplomowych na WIEA, https://www.wiea.uz.zgora.pl/index.php/dziekanat-menu/prace-dyplomowe-i-egzamin-dyplomowy

studenci studiów niestacjonarnych II stopnia, do dnia 09.05.2020 r.,  powinni odbyć konsultacje z promotorami  dotyczące tematu i celu pracy dyplomowej oraz wysłać do pracownika dziekanatu email:  m.szanczuk@wiea.uz.zgora.pl e-mail (do wiadomości promotora) zawierający dane: (4)

1.       Temat pracy w języku polskim i angielskim,

2.       Cel pracy

3.       Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko promotora.