Lista promotorów pracy dyplomowych oraz tematyka prac

proponowana przez Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki

Gr. 11 E – ND

Specjalność: Systemy Pomiarowe i Elektroenergetyka

 

L.P

Tytuł, Imię i Nazwisko

Tematyka

Liczba prac

1

Dr inż. Leszek Furmankiewicz

·       Pomiary wielkości nieelektrycznych

·       Systemy pomiarowe - projektowanie i  oprogramowanie

·      Cyfrowe sieci przemysłowe.

1

2

Dr inż. Janusz Kaczmarek

·       Układy izolacji galwanicznej sygnałów cyfrowych przeznaczone do precyzyjnych urządzeń pomiarowych.

·        Istnieje możliwość realizacji własnego tematu (po uzgodnieniu z promotorem). Praca musi spełniać wymagania odnośnie prac magisterskich.

1

3

Dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ

·        Zastosowania pomiarów cyfrowych i cyfrowego przetwarzania sygnałów w elektrotechnice;

·        Cyfrowa symulacja zjawisk okresowych w obwodach nieliniowych;

·        Analiza i próba wyjaśnienia problemów z zakresu elektrotechniki związanych z pracą zawodową dyplomanta

·        Temat zaproponowany przez dyplomanta mieszczący się w zakresie elektrotechniki;

2

4

Dr inż. Mirosław Kozioł

·        Tematyka prac dyplomowych dotycząca zagadnień powiązanych z techniką mikroprocesorową lub cyfrowym przetwarzanie sygnałów.

1

5

Dr inż. Sergiusz Sienkowski

·       Zastosowanie algorytmów IpDFT do estymacji częstotliwości napięcia sinusoidalnego.

1

6

Dr hab. inż. Wiesław Miczulski,  prof. UZ

·       Przetwornik ruchu palców z zastosowaniem nanoczujnika naprężenia.

1

7

Dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ

·        Pomiary wielkości elektrycznych, przetworniki pomiarowe, czujniki pomiarowe, systemy pomiarowe, temat pracy - do uzgodnienia.

1