System pomiarowo-diagnostyczny do badania trwałości łączeniowej przekaźników elektromagnetycznych


Urządzenie składa się ze sterownika głównego i dwunastu automatycznych modułów sterująco-pomiarowych. Każdy z modułów wyposażony jest w system mikroprocesorowy (łącznie 13 procesorów). Praca systemu nadzorowana jest przez komputer PC.
Więcej informacji
System pomiarowo-diagnostyczny