Współpraca przy opracowaniu kalibratorów mocy SQ7000, SQ8083, SQ8000


Kalibrator INMEL 8033. Jest to trójfazowy kalibrator mocy i energii elektrycznej prądu przemiennego.
Cechą wyróżniającą ten kalibrator jest cyfrowa metoda generacji, pomiaru i stabilizacji parametrów sygnałów wyjściowych. Generację sygnałów w torach napięciowych i prądowych zrealizowano w oparciu o scalone układy bezpośredniej cyfrowej syntezy częstotliwości (DDS). Do realizacji pętli sprzężenia zwrotnego zastosowano precyzyjny cyfrowy multiprzetwornik zrealizowany na bazie wysokiej jakości przetworników A/C i procesora sygnałowego DSP. Przyjęte rozwiązanie umożliwia generowanie przebiegów odkształconych do 25-tej harmonicznej i zapewniają dużą stabilność amplitud, częstotliwości i faz generowanych sygnałów.
Więcej informacji J.Kaczmarek
Kalibrator INMEL 8033
Kalibrator INMEL 8000. Jest to przenośny kalibrator uniwersalny napięcia, prądu i mocy DC, AC. Głównym przeznaczeniem kalibratora jest sprawdzanie przyrządów pomiarowych w miejscu ich zainstalowania, głównie w rozdzielniach elektrycznych.
Więcej informacji J.Kaczmarek
Kalibrator INMEL 8000
Kalibrator Inmel 7000. Jest to precyzyjne źródło napięcia i prądu stałego i przemiennego oraz rezystancji. Podstawowe jego zalety to szeroki zakres nastaw, duża obciążalność, bogate oprogramowanie ułatwiające wykonywanie pomiarów.
Więcej informacji J.Kaczmarek
Kalibrator Inmel 7000
Program Metrolin 7000. Program wspomagający proces sprawdzania przyrządów pomiarowych przy pomocy kalibratora INMEL 7000.
Więcej informacji J.Kaczmarek
Program Metrolin 7000