Oprogramowanie dla OBR Metrol


Wirtualny analizator harmonicznych MPS-AHV – oprogramowanie do współpracy z miernikiem parametrów sieci MPS.
Więcej informacji
Wirtualny analizator harmonicznych MPS-AHV
Wirtualne przetworniki pomiarowe serii P7V – oprogramowanie do przetwarzania i ekspozycji wyników pomiarów wykonanych przez fizyczne przetworniki serii P7. Przesyłanie wyników do komputera odbywa się poprzez interfejs szeregowy RS-232 lub RS-485.
Więcej informacji
Wirtualne przetworniki pomiarowe serii P7V