Praca dyplomowa

Tytuł: Emisja eksperymentalna programów naziemnej telewizji cyfrowej w systemie DVB-T na terenie
            województwa lubuskiego

Autor: Andrzej Dziadosz

Promotor: dr hab. inż. Ryszard Rybski

1 marca 2010 roku odbyła się w Instytucie Metrologii Elektrycznej obrona pracy dyplomowej, której temat „Emisja eksperymentalna programów naziemnej telewizji cyfrowej w systemie DVB-T na terenie województwa lubuskiego zgłoszony został przez Delegaturę Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Zielonej Górze. Pracę wykonał Andrzej Dziadosz, student kierunku Elektronika i Telekomunikacja, pod kierunkiem dr. hab. inż. Ryszarda Rybskiego. W obronie pracy dyplomowej uczestniczył Pan Michał Półtorak, Dyrektor Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) w Zielonej Górze.

Celem pracy była analiza skutków wdrożenia naziemnej telewizji cyfrowej w systemie Digital Video Broadcasting – Terrestrial (DVB-T) na obszarze województwa lubuskiego. W ramach pracy przedstawiono najważniejsze aspekty wdrażania telewizji cyfrowej w Polsce, scharakteryzowano standard DVB-T, przedstawiono podstawowe parametry charakteryzujące sygnały występujące w systemach telewizji cyfrowej oraz metody ich pomiaru, przeprowadzono pomiary sygnałów DVB-T w wybranych punktach terenowych województwa lubuskiego za pomocą analizatora sygnałów cyfrowych typu Promax Explorer II+ oraz Ruchomej Stacji Kontroli Emisji Radiowej udostępnionych przez Delegaturę UKE w Zielonej Górze, w oparciu o przeprowadzone pomiary porównano zasięg sygnałów DVB-T z zasięgiem telewizji analogowej na terenie województwa lubuskiego, wykorzystując w tym celu bazę wyników dla telewizji analogowej udostępnioną przez Delegaturę UKE w Zielonej Górze. Wyniki pracy potwierdziły m.in., że pracujące na obszarze województwa lubuskiego dwa nadajniki sygnału telewizji cyfrowej nadawanego w systemie DVB-T zapewniają pełne pokrycie obszaru województwa, przy znacznie mniejszej mocy nadajników w porównaniu z mocą emisji sygnałów analogowych.

Rozpoczęcie obrony pracy dyplomowej

Fot. 1. Rozpoczęcie obrony pracy dyplomowej

Michał Dziadosz podczas prezentacji wyników swojej pracy dyplomowej

Fot. 2 Andrzej Dziadosz podczas prezentacji wyników swojej pracy dyplomowej

Komisja podczas obrony pracy dyplomowej (od lewej): dr L. Furmankiewicz, prof. J. Jagielski, dyr. M. Półtorak, dr R. Rybski.

Fot. 3 Komisja podczas obrony pracy dyplomowej (od lewej): dr L. Furmankiewicz, prof. J. Jagielski, dyr. M. Półtorak, dr R. Rybski