Praca dyplomowa

Tytuł: System wspomagania pracy Państwowej Straży Pożarnej

Autor: Sebastian Koszyka

Promotor: dr inż. Robert Szulim

25 lutego 2013 roku odbyła się w Instytucie Metrologii Elektrycznej obrona pracy dyplomowej, której temat „System wspomagania pracy Państwowej Straży Pożarnej zaproponowany został przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze. Pracę wykonał Sebastian Koszyka, student kierunku Elektronika i Telekomunikacja, pod kierunkiem dr. inż. Roberta Szulima.

Celem pracy było zaprojektowanie i zbudowanie systemu informowania o zdarzeniach alarmowych na potrzeby Straży Pożarnej. Podstawowym założeniem projektu było stworzenie systemu, który umożliwi szybkie przesłanie zgłoszeń o zdarzeniach alarmowych oraz ich odbiór przez dyspozytora. Do wysyłania zgłoszeń została opracowana specjalna aplikacja dla systemu operacyjnego Android pracującego na telefonie komórkowym - rys. 1. Aplikacja zgłoszenia zdarzenia umożliwia pobranie informacji o aktualnym położeniu geograficznym użytkownika, wykonanie zdjęcia bądź nagranie kilkusekundowego filmu oraz wysłanie tych danych za pomocą Wi-Fi lub sieci GSM - rys. 2. Zdarzenia trafiają do systemu informowania dyspozytora Straży Pożarnej - rys. 3.

Skrócony opis działania.

W chwili naciśnięcia przycisku wykonania zdjęcia bądź filmu w aplikacji telefonu, następuje sprawdzenie czy użytkownik posiada bezprzewodową łączność, a mianowicie czy GPRS lub Wi-Fi jest połączony, jeśli nie zostanie wyświetlony komunikat o braku łączności bezprzewodowej z możliwością włączenia transmisji po sieci GSM. Natomiast jeśli łączność istnieje, sprawdzone będzie czy uzyskano informacje o aktualnej pozycji geograficznej, jeśli nie wyświetlone zostanie okno z pytaniem czy wyświetlić opcje GPS. Dodatkową opcją aplikacji jest wyświetlenie menu z którego istnieje możliwość włączenia opcji GPS lub ustawień sieci danych. Dodatkowo zostają pobrane dane o numerze telefonu z którego zostało wysłane zgłoszenie. Wszystkie wiadomości trafiają na specjalne konto poczty elektronicznej, następnie dzięki oprogramowaniu uruchomionemu na odrębnym serwerze możliwe jest ich odebranie, zapisanie załączników oraz dodanie odpowiedniego wpisu do bazy danych MySQL. Końcowym elementem systemu jest oprogramowanie dyspozytora które pozwala na wyświetlenie wszystkich zgłoszeń wraz z elementami multimedialnymi jak zdjęcie lub film oraz mapą z zaznaczonym punktem dotyczącym danego zgłoszenia. Nowe zgłoszenia na liście zostają zaznaczone kolorem czerwonym oraz zostaje odtworzony sygnał dźwiękowy w celu informowania dyspozytora. Dodatkowymi funkcjonalnościami są dodanie opisu do jednego lub wielu zdarzeń, wybór typu mapy, powiększenia zdjęcia, filmu oraz mapy oraz przeglądanie zgłoszeń archiwalnych.

System został uruchomiony na serwerze Straży Pożarnej i przetestowany przez pracowników Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.

Autor pracy dyplomowej został uhonorowany pamiątkowym dyplomem z podziękowaniami - rys. 5, który został wręczony przez przedstawicieli Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Zielonej Górze - rys. 4.

Aplikacja telefonu

Rys. 1. Aplikacja dla systemu Android uruchamiana na telefonie.

System

Rys. 2. Schemat ogólny systemu informowania o zagrożeniach.

Aplikacja dyspozytora

Rys. 3. Aplikacja dyspozytora Straży Pożarnej.

Dyplom z podziękowaniami

Rys. 4. Wręczenie dyplomu z podziekowaniami dla autora pracy dyplomowej przez przedstawicieli Straży Pożarnej w Zielonej Górze.

Dyplom z podziękowaniami

Rys. 5. Dyplom od Zastępcy Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dla autora pracy.