SP 98

Wstęp Komitet naukowy Komitet organizacyjny Streszczenia referatów


Sesja A - przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kabza

prof. dr hab. inż. Jerzy Jakubiec, mgr inż. Jerzy Roj
"Metoda modelowania niepewności w torach pomiarowych o złożonej strukturze przetwarzania programowego"

dr inż. Paweł Studziński
"Metodyka projektowania adaptacyjnych mikrosystemów pomiarowych o określonych właściwościach dynamicznych"

prof. dr hab. inż. Jan Jagielski
"Metody poszukiwania pomysłów w projektowaniu inteligentnych czujników pomiarowych"

dr inż. Bogusław Jackiewicz
"Zastosowanie pseudoprzypadkowych sygnałów rozpraszających do poprawienia liniowości i skutecznej rozdzielności nadpróbkujących przetworników analogowo-cyfrowych. Możliwości i ograniczenia"


Sesja B - przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Jerzy Jakubiec

mgr inż. Mieczysław Cepowski
"Systemy pomiarowe na potrzeby systemów eksperckich"

prof. dr hab. inż. Jerzy Bolikowski, mgr inż. Mieczysław Cepowski, dr inż. Emil Michta, dr inż. Wiesław Miczulski
"Wybrane problemy projektowania systemów eksperckich wspomagających prowadzenie procesów technologicznych"

prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski, dr inż. Wojciech Łobodziński, dr inż. Marek Grzybek, dr hab. inż. Marek Orzyłowski, dr inż. Andrzej Baliński
"Automatyczne systemy pomiarowe temperatury spiekania mas formierskich"

prof. dr hab. inż. Zygmunt Biernacki, mgr inż. Marek Kurkowski, mgr inż. Piotr Rakus
"Anemometry falowe z różnymi rodzajami znacznika w pomiarach parametrów przepływającego medium"

prof. dr hab. inż. Zygmunt Biernacki, mgr inż. Tomasz Dróżdż, mgr inż. Marek Kurkowski, mgr inż. Piotr Rakus
"Komputerowy system pomiarowy do automatycznego diagnozowania i sprawdzania wybranych parametrów produkowanych grzałek"

prof. dr hab. inż. Zdzisław Kabza, dr inż. Zbigniew Plutecki, dr inż. Sławomior Zator
"Stanowisko do badań ciepłomierzy i liczników ciepłej wody w warunkach eksploatacyjnych"


Sesja C - przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Jan Jagielski

dr inż. Marian Kampik, dr hab. inż. Tadeusz Skubis
"Wzorcowe źródło napięcia przemiennego o bardzo małej częstotliwości"

prof. dr hab. inż. Andrzej Olencki, mgr inż. Jan Szmytkiewicz
"Komputerowy system pomiarowy do testowania mierników napięcia i prądu"

mgr inż. Dariusz Olichwiruk, mgr inż. Dariusz Reska
"Mierniki wielofunkcyjne D7 w przemysłowych systemach pomiarowych i sterujących"

mgr inż. Jerzy Matyja, mgr inż. A. Szajdecki, mgr inż. A. Wieluński
"Tablicowy rejestrator wielkości elektrycznych z ekranem graficznym i modułem wymiennej pamięci typu KD1"


Sesja D - przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Jan Jagielski

mgr inż. Sławomir Winiarczyk
"Zintegrowany system kontrolno-pomiarowy urządzenia do trawienia plazmowego typu LTP88"

dr inż. Wacław Tuleja
"Reprezentacja sygnału SPW przy pomocy cech typu h i AT"

dr inż. Wacław Tuleja, dr inż. Józef Nalepa
"Pomiary biologicznych sygnałów korowych potencjałów wywołanych"