SP 98

Wstęp Komitet naukowy Komitet organizacyjny Streszczenia referatów


prof. dr hab. inż. Jerzy Bolikowski - przewodniczący
dr inż. Wiesław Miczulski - sekretarz
prof. dr hab. inż. Marian Miłek
dr inż. Emil Michta
dr inż. Ryszard Rybski
mgr inż. Leszek Furmankiewicz
mgr inż. Artur Hołodok
mgr inż. Sławomir Winiarczyk
Ewa Zaleska