SP 98

Wstęp Komitet naukowy Komitet organizacyjny Streszczenia referatów


Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Jerzy Barzykowski

V-ce Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Badźmirowski

Sekretarz:
dr inż. Wisław Miczulski

Członkowie:
doc. dr inż. Bernard Baranowski
prof. dr hab. inż. Jerzy Bolikowski
prof. dr hab. inż. Jerzy Jakubiec
prof. dr hab. inż. Zygmunt Kuśmierek
prof. dr hab. inż. Marian Miłek
prof. dr hab. inż. Władysław Ząbkowicz