SP 98

Wstęp Komitet naukowy Komitet organizacyjny Streszczenia referatów


W dniach 24 - 26 czerwca br. w Lubiatowie (k. Sławy woj. zielonogórskie) odbyła się II Konferencja Naukowa "Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle". Gospodarzem i współorganizatorem konferencji był Instytut Metrologii Elektrycznej Politechniki Zielonogórskiej. Do współorganizatorów należał również Komitet Badań Naukowych oraz Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej PAN. Celem konferencji było dokonanie przeglądu prac wykonywanych w ramach projektów badawczych i projektów celowych finansowanych lub współfinansowanych przez Komitet Badań Naukowych oraz prac finansowanych m.in. w ramach badań własnych realizowanych w ośrodkach akademickich i jednostkach badawczych, a dotyczących następującej tematyki:
  • Komputerowe systemy pomiarowe i systemy ekspertowe w przemyśle hutniczym
  • Inteligentne przetworniki pomiarowe wielkości elektrycznych i nieelektrycznych (koncepcje, konstrukcje, badania)
  • Analiza metrologiczna komputerowych systemów pomiarowych
W konferencji wzięło udział 42 uczestników z ośrodków akademickich i jednostek badawczych oraz przemysłu, w tym 11 profesorów i doktorów habilitowanych. Komitet Badan Naukowych reprezentowali:
  • prof. dr hab. inż. Jerzy Barzykowski - członek Zespołu Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T10),
  • prof. dr hab. inż. Jerzy Bolikowski - członek sekcji Miernictwa Interdyscyplinarnego (T10C),
  • prof. dr hab. inż. Jerzy Jakubiec - członek sekcji Miernictwa Interdyscyplinarnego (T10C),
  • mgr inż. Juliusz Weinknecht - sekretarz Zespołu Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T10).
Obradom konferencji towarzyszyła wystawa aparatury i sprzętu kontrolno - pomiarowego oraz oprogramowania komputerowego wdrożonego do produkcji przez Instytut Metrologii Elektrycznej Politechniki Zielonogórskiej w ramach projektów celowych przy udziale Ośrodka Badawczo - Rozwojowego Metrologii Elektrycznej w Zielonej Górze. Eksponowane były również podstawowe przyrządy pomiarowe i oprogramowanie komputerowe firmy Hewlett Packard.