SP 96

Wstęp Komitet naukowy Komitet organizacyjny Streszczenia referatów


Sesja A - przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Krzysztof Badźmirowski

dr inż. Remigiusz Rak, dr inż. Andrzej Siedlecki
"Klasyczna a wirtualna realizacja systemu pomiarowego - dyskusja na przykładzie wybranych systemów"

dr inż. Dariusz Sawicki, dr inż. Zbigniew Staroszczyk
"Analiza możliwości wykorzystania lokalnej sieci komputerowej Novell NetWare do realizacji rozproszonego systemu pomiarowego"

mgr inż. Tadeusz Goszczynski, mgr inż. Maciej Jaszek
"Zestaw sieci LonWorks o zdecentralizowanej inteligencji do pomiarów i sterowania"


Sesja B - przewodniczący sesji: prof. dr inż. Romuald Zielonko

prof. dr hab. inż. Jerzy Jakubiec, mgr inż. Hamid Al Raimi, mgr inż. Ryszard Bogacz, mgr inż. Jerzy Roj
"System do badan własności metrologicznych różnych rozwiązaż sprzętowych i programowych systemów pomiarowych"

dr inż. Włodzimierz J. Kulesza
"Systemy pomiarowe w remanufacturingu na przykładzie testera mostków diodowych"

dr inż. Jerzy Hoja
"Mikrosystem pomiarowy do diagnostyki obiektów modelowanych obwodami impedancyjnymi"


Sesja C - przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Marian Miłek

dr inż. Bogusław Jackiewicz
"Komputerowy system pomiarowy do badania odporności dynamicznej samochodowych przewodów hamulcowych"

dr inż. Andrzej Kobosko, dr inż. Hubert Leśkiewicz
"Komputerowy system pomiarowo-kontrolny w magazynach produktów sypkich i ziarnistych"

mgr inż. Rafał Wiecko
"System bezdotykowego pomiaru grubości płyt wiórowych"

mgr inż. Maciej Wawrzyniak
"Ocena metrologiczna komputerowego systemu do zdalnego pomiaru temperatury"

mgr inż. Waldemar Parkitny
"Mikroprocesorowy, sieciowy system sterowania i pomiaru nateżenia ruchu oraz monitoringu tras narciarskich"

dr inż. Andrzej Kalicki, dr inż. Andrzej Michalski
"Wykorzystanie karty Lab PC+ do wielopunktowego pomiaru strumienia objetości metodą elektromagnetyczną"


Sesja D - przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Zygmunt Kuśmierek

prof. dr hab. inż. Jerzy Bolikowski
"Programowalny multiprzetwornik wybranych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych"

mgr inż. Leszek Furmankiewicz, mgr inż. Wojciech Pierzgalski
"Nowa generacja przetworników pomiarowych i cyfrowych mierników tablicowych"

inż. Janusz Wiśniewski
"Cyfrowy system pomiarowy z miernikami i przetwornikami produkcji LZAE LUMEL"

prof. dr hab. inż. Jerzy Bolikowski, mgr inż. Janusz Kaczmarek, dr inż. Emil Michta
"System monitorowania przejść granicznych"

prof. dr hab. inż. Marian Miłek, mgr inż. Janusz Kaczmarek, dr inż. Ryszard Rybski
"Mikroprocesorowy precyzyjny komparator impedancji"

mgr inż. Artur Wollek
"Zastosowanie interpolacji funkcją sklejaną trzeciego stopnia w procesach odtwarzania sygnałów pomiarowych"

dr hab. inż. Grzegorz Ciesielski
"Zastosowanie modeli Wienera w systemach pomiarowych"


Sesja E - przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kaczmarek

mgr inż. Janusz Fiut
"Rozwój systemów do wzorcowania i legalizacji liczników energii elektrycznej"

mgr inż. Tomasz Jedwabny, Grzegorz Wiczynski
"System pomiarowy do oceny jakości energii elektrycznej"

dr inż. Leszek Morawski, dr inż. Jerzy Tanski, mgr inż. Marek Sikora
"Mikroprocesorowe urządzenie TNP-7 do pomiaru momentu, mocy i predkości kątowej na wale śruby napedu głównego statku"

dr inż. Dariusz Świsulski
"Komputerowy system do pomiaru predkości obrotowej, jej nierównomierności i poślizgu urządzen napedowych"

prof. dr hab. inż. Jerzy Jakubiec, mgr inż. Ryszard Bogacz, mgr inż. Jerzy Roj
"System pomiarowy do badan czujników do pomiaru steżen mieszanek palnych w stanach dynamicznych"


Sesja F - przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Władysław Ząbkowicz

prof. dr hab. inż. Zdzisław Kaczmarek, mgr inż. Arkadiusz Drobnica
"System pomiarowy do wyznaczania parametrów mechanicznych i elektrycznych silnika elektrycznego z wykorzystaniem mikrokomputera jednoukładowego"

dr inż. Jan R. Jasik, dr inż. Eligiusz Pawłowski
"Wielokanałowy multimetr cyfrowy z czestotliwościowym nośnikiem informacji"