SP 96

Wstęp Komitet naukowy Komitet organizacyjny Streszczenia referatów


Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Jerzy Barzykowski

Członkowie:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Badźmirowski
doc. dr inż. Bernard Baranowski
prof. dr hab. inż. Jerzy Bolikowski
prof. dr hab. inż. Zygmunt Kuśmierek
dr inż. Wiesław Miczulski - sekretarz
prof. dr hab. inż. Marian Miłek
prof. dr hab. inż. Władysław Ząbkowicz
prof. dr inż. Romuald Zielonko