SP 96

Wstęp Komitet naukowy Komitet organizacyjny Streszczenia referatów


W dniach 13 - 15 czerwca 96r. w Lubiatowie (k. Sławy) odbyła się Konferencja Naukowa "Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle".
W konferencji wzieło udział 51 uczestników z ośrodków akademickich i jednostek badawczych, w tym 10 profesorów i doktorów habilitowanych. Komitet Badan Naukowych reprezentowali:
  • prof. dr hab. inż. Krzysztof Badźmirowski - przewodniczący sekcji Elektroniki (T11B) i jednocześnie przewodniczący Komitetu Metrologii i Aparatury Pomiarowej PAN,
  • prof. dr hab. inż. Jerzy Barzykowski - przewodniczący sekcji Miernictwa Interdyscyplinarnego (T10C),
  • prof. dr hab. inż. Zdzisław Kabza - członek sekcji Miernictwa Interdyscyplinarnego (T10C),
  • mgr inż. Juliusz Weinknecht - Naczelnik Wydziału Elektryki, Informatyki i Energetyki.
W sześciu sesjach wygłoszono 26 referatów dotyczących nastepującej tematyki:
  • Komputerowe systemy pomiarowe w energetyce
  • Inteligentne przetworniki pomiarowe wielkości elektrycznych i nieelektrycznych (koncepcje, konstrukcje, badania)
  • Analiza metrologiczna komputerowych systemów pomiarowych
Siódma - ostatnia sesja poświecona była dyskusji okrągłego stołu, dotyczącej oceny Konferencji. W trakcie dyskusji sformułowano wnioski, w których m.in. wskazano, że poziom merytoryczny, sposób prezentacji referatów oraz organizacja Konferencji stały na bardzo wysokim poziomie.

Obradom konferencji towarzyszyła wystawa aparatury i sprzetu kontrolno - pomiarowego oraz oprogramowania komputerowego wdrożonego do produkcji przez Instytut Metrologii Elektrycznej W.S.Inż. w Zielonej Górze w ramach projektów celowych przy udziale nastepujących producentów: Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Metrologii Elektrycznej w Zielonej Górze i Przedsiebiorstwo Wdrożeniowe "Inmel" w Zielonej Górze. Eksponowane były również podstawowe przyrządy pomiarowe i oprogramowanie komputerowe firmy Hewlett Packard.