SP 2006

Wstęp Komitet naukowy Komitet organizacyjny Zaprezentowane referaty Miejsce konferencji


Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Jerzy Barzykowski

Członkowie:
doc. dr inż. Bernard Baranowski
prof. dr hab. inż. Jerzy Jakubiec
prof. dr hab. inż. Zdzisław Kabza
prof. dr hab. inż. Zygmunt Kuśmierek
prof. dr hab. inż. Jadwiga Lal-Jadziak
prof. dr hab. inż. Wiesław Miczulski
prof. dr hab. inż. Marian Miłek
prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis
prof. dr hab. inż. Michał Szyper
prof. dr hab. inż. Wiesław Winiecki