SP 2006

Wstęp Komitet naukowy Komitet organizacyjny Zaprezentowane referaty Miejsce konferencji


W dniach 21 – 24 czerwca 2006 r. odbyła się w Łagowie VI Konferencja Naukowa "Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle SP’06". Wygłoszono 31 referatów, które zostały opublikowane w miesięczniku "Pomiary Automatyka Kontrola" oraz "Pomiary Automatyka Robotyka".

Uczestnicy konferencji

Podstawowym celem konferencji było zaprezentowanie wyników prac wykonywanych w ramach projektów badawczych, celowych oraz badań własnych realizowanych w ośrodkach akademickich i jednostkach badawczych, dotyczących szeroko pojętej tematyki systemów pomiarowych.

dr inż. Emil Michtadr inż. Emil Michta
Tradycją konferencji jest zapraszanie osób, które prezentują swoje najnowsze osiągnięcia w zakresie systemów pomiarowych. Przedstawiony przez Pana dr inż. Emila Michtę referat pt.: "Tendencje rozwojowe w obszarze systemów pomiarowo-sterujących" wywołał ożywioną i ciekawą dyskusję.