SP 2004

Wstęp Komitet naukowy Komitet organizacyjny Zaprezentowane referaty


mgr inż. Michał Maćkowski – Politechnika Poznańska
"Zastosowanie pakietowej transmisji danych – GPRS w rozproszonych systemach pomiarowych." - pdf


mgr inż. Marek Florczyk – Uniwersytet Zielonogórski
"Testowanie oprogramowania wirtualnego przyrządu pomiarowego." - pdf


mgr inż. Robert Łukaszewski, inż. Arkadiusz Prus, prof. dr hab. inż. Wiesław Winiecki – Politechnika Warszawska
"Rozproszony system pomiarowy z transmisją bezprzewodową WiFi i GSM z wykorzystaniem modułu FieldPoint." - pdf


prof. dr hab. inż. Jerzy Jakubiec – Politechnika Śląska
"Błędy powodowane opóźnieniami w systemie pomiarowo – sterującym." - pdf


dr inż. Dariusz Świsulski, mgr inż. Daniel Kazana – Politechnika Gdańska
"Opóźnienia transmisji danych pomiarowych przesyłanych przez sieci komputerowe." - pdf


mgr inż. Roman Żurkowski – Politechnika Śląska
"Pomiar czasu reakcji systemu operacyjnego na zdarzenia zewnętrzne." - pdf


dr inż. Jan Ryszard Jasik, mgr inż. Piotr Warda – Politechnika Lubelska
"Programowe odtwarzanie dynamicznych wielkości wejściowych czujników o wyjściu częstotliwościowym." - pdf


mgr inż. Jacek Wesołowski – Politechnika Szczecińska
"Metoda wyznaczania klasy dynamiki liniowych obiektów." - pdf


prof. dr hab. inż. Orzyłowski Marek, mgr inż. Wojciech Łobodziński, mgr inż. Zbigniew Rudolf, mgr inż. Tomasz Kałużniacki, mgr inż. Grzegorz Nowicki, mgr inż. Jan Sawicki, Michał Zych – Przemysłowy Instytut Elektroniki
"Diagnostyka stanu procesu syntezy związku półprzewodnikowego na podstawie pomiarów pośrednich." - pdf


dr inż. Paweł Studzinski – Przemysłowy Instytut Elektroniki, mgr inż. Wojciech Pierzgalski – OBRME ”METROL” w Zielonej Górze
"Dokładne pomiary temperatury za pomocą wielokanałowego miernika – rejestratora." - pdf


dr inż. Dariusz Świsulski, dr inż. Marek Wołoszyk, dr inż. Miron T. Galewski, dr inż. Michał Porzeziński – Politechnika Gdańska
"Rejestracja parametrów pracy wiertnicy wytwarzającej pale betonowe." - pdf


dr Roman Marcin Olejnik OFM – Politechnika Częstochowska
"Kod pocztowy jako przykład metrologicznej skali nominalnej." - pdf


prof. dr hab. inż. Jan Jagielski –Uniwersytet Zielonogórski
"Kwantytatywna ocena jakości przyrządu pomiarowego." - pdf


mgr inż. Łukasz Jedliński, dr inż. Marian Kampik – Politechnika Śląska
"Źródło wzorcowe napięcia przemiennego wykorzystujące zasadę modulacji szerokości impulsów." - pdf


prof. dr hab. Andrzej Muciek – Politechnika Wrocławska
"Metoda precyzyjnej rekonstrukcji sygnałów okresowych z próbek integracyjnych." - pdf


dr inż. Krzysztof Arnold – Politechnika Poznańska
"Aproksymacja efektywnego pasma przenoszenia układów SH w systemach pomiarowych." - pdf


prof. dr hab. inż. Jadwiga Lal-Jadziak, mgr inż. Elżbieta Kawecka – Uniwersytet Zielonogórski
"Wpływ kwantowania na dokładność estymacji momentów sygnałów o rozkładach normalnych." - pdf


dr inż. Jerzy Roj, mgr inż. Piotr Makowski – Politechnika Śląska
"Dobór funkcji aktywacji sieci neuronowej realizującej odtwarzanie wielkości wejściowej
przetwornika pomiarowego." - pdf


dr inż. Jarosław Makal, dr inż. Agnieszka Oniśko, mgr inż. Piotr Orzechowski – Politechnika Białostocka, lek. spec. Andrzej Nazarkiewicz – Szpital Wojewódzki w Białymstoku
"System ekspertowy do wspomagania diagnozy łagodnego przerostu prostaty." - pdf


dr inż. Sławomir Nikiel, Marek Kupaj – Uniwersytet Zielonogórski
"Fotogrametria w komputerowym modelowaniu obiektów architektonicznych." - pdf


dr inż. Bogdan Bartosiński – Politechnika Gdańska
"Metody pomiaru elementów pasywnych z wykorzystaniem układów STA400 wyposażonych w magistralę testującą mieszaną sygnałowo IEEE 11149.4." - pdf


dr inż. Jerzy Hoja, dr inż. Grzegorz Lentka – Politechnika Gdańska
"Zastosowanie sondy wejściowej w komputerowym systemie pomiarowym
do spektroskopii wysokoimpedancyjnej." - pdf


mgr inż. Adam Idźkowski, dr inż. Jarosław Makal – Politechnika Białostocka
"Mostek zasilany dwuprądowo – eksperyment i symulacja." - pdf


dr inż. Janusz Kaczmarek , dr inż. Ryszard Rybski – Uniwersytet Zielonogórski
"Mostek niezrównoważony do dokładnych pomiarów pojemności." - pdf


dr inż. Włodzimierz Kulesza, dr hab. inż. Wiesław Miczulski – Uniwersytet Zielonogórski
"Ocena wpływu parametrów przetworników I/U na błąd pomiaru tg d metodą PKPF." - pdf


dr hab. inż. Wiesław Miczulski – Uniwersytet Zielonogórski
"Wpływ nieliniowości elementów układu pomiarowego na błąd pomiaru impedancji." - pdf


dr inż. Radosław Kłosiński – Uniwersytet Zielonogórski
"Opis impedancji dwójników niestacjonarnych." - pdf


dr inż. Emil Michta, mgr inż. Robert Szulim – Uniwersytet Zielonogórski
"Technologie internetowe w rozproszonym systemie monitorowania bramek dozymetrycznych." - pdf


dr inż. Piotr Mróz – Uniwersytet Zielonogórski
"Testowanie mikroprocesorowych urządzeń pomiarowo – sterujących." - pdf


mgr inż. Adam Markowski – Uniwersytet Zielonogórski
"Wyznaczanie opóźnień transmisji danych w sieciowych systemach pomiarowo – sterujących." - pdf