SP 2004

Wstęp Komitet naukowy Komitet organizacyjny Zaprezentowane referaty


W dniach 15 – 17 czerwca 2004 r. w Łagowie odbyła się V Konferencja Naukowa „Systemy pomiarowe w badaniach i w przemyśle”. Wygłoszono 32 referaty, które zostały opublikowane w miesięczniku „Pomiary Automatyka Robotyka”.

Podstawowym celem konferencji było zaprezentowanie wyników prac wykonywanych w ramach projektów badawczych, celowych oraz badań własnych realizowanych w ośrodkach akademickich i jednostkach badawczych, dotyczących szeroko pojętej tematyki systemów pomiarowych.

Kontynuując tradycję konferencji, Komitet Naukowy zaprosił w tym roku dra hab. inż. Wiesława Winieckiego, który wygłosił referat pt.: „Ocena parametrów wirtualnych przyrządów”. Efektem wystąpienia była ożywiona i ciekawa dyskusja dotycząca oceny tej grupy przyrządów.