SP 2002

Wstęp Komitet naukowy Komitet organizacyjny Streszczenia referatów


Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Jerzy Barzykowski

Członkowie:
doc. dr inż. Bernard Baranowski
prof. dr hab. inż. Jerzy Bolikowski
prof. dr hab. inż. Jerzy Jakubiec
prof. dr hab. inż. Zdzisław Kabza
prof. dr hab. inż. Zygmunt Kuśmierek
dr inż. Wiesław Miczulski
prof. dr hab. inż. Marian Miłek
prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis
prof. dr hab. inż. Michał Szyper
dr inż. Wiesław Winiecki