SP 2002

Wstęp Komitet naukowy Komitet organizacyjny Streszczenia referatów


W dniach 14 – 15 czerwca 2002r. w Lubiatowie (k. Sławy) odbyła się IV Konferencja Naukowa „Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle”.
Gospodarzem i współorganizatorem Konferencji był Instytut Metrologii Elektrycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Współorganizatorami byli Komitet Badań Naukowych oraz Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk.

Zakres tematyczny obejmował zagadnienia komputerowych systemów pomiarowych i analizy ich właściwości metrologicznych, które zostały zaprezentowane w 27 referatach.

Tradycją konferencji jest zapraszanie przez Komitet Naukowy osób, które prezentują swoje najnowsze osiągnięcia w zakresie dotyczącym systemów pomiarowych. W tym roku swój referat przedstawił prof. Jerzy Jakubiec pt.: „Wyznaczenie niepewności danych w systemie pomiarowym w wykorzystaniem redukcyjnej arytmetyki interwałowej”.

Obradom konferencji towarzyszyła wystawa aparatury i sprzętu pomiarowo-sterującego.