SP 2000

Wstęp Komitet naukowy Komitet organizacyjny Streszczenia referatów


prof. dr hab. inż. Jerzy Bolikowski - przewodniczący
dr inż. Wiesław Miczulski - sekretarz