SP 2000

Wstęp Komitet naukowy Komitet organizacyjny Streszczenia referatów


Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Jerzy Barzykowski

V - ce Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Badźmirowski

Członkowie:
doc. dr inż. Bernard Baranowski
prof. dr hab. inż. Jerzy Bolikowski
prof. dr hab. inż. Jerzy Jakubiec
prof. dr hab. inż. Zdzisław Kabza
prof. dr hab. inż. Zygmunt Kuśmierek
dr inż. Wiesław Miczulski
prof. dr hab. inż. Marian Miłek
dr inż. Wiesław Winiecki