SP 2000

Wstęp Komitet naukowy Komitet organizacyjny Streszczenia referatów


W dniach 29 – 30 czerwca w Lubiatowie (k. Sławy) odbyła się III Konferencja Naukowa „Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle”. Gospodarzem w współorganizatorem konferencji był Instytut Metrologii Elektrycznej Politechniki Zielonogórskiej. Do współorganizatorów należał Komitet Badań Naukowych oraz Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej PAN.

Celem konferencji było dokonanie przeglądu prac wykonywanych w ramach projektów badawczych i projektów celowych finansowanych lub współfinansowanych przez Komitet Badań Naukowych oraz prac finansowanych m.in. w ramach badań własnych realizowanych w ośrodkach akademickich i jednostkach badawczych, a dotyczących następującej tematyki:
  • komputerowe systemy pomiarowe,
  • inteligentne przetworniki pomiarowe wielkości elektrycznych i nieelektrycznych (koncepcje, konstrukcje, badania),
  • analiza metrologiczna komputerowych systemów pomiarowych.
W konferencji wzięło udział 47 uczestników z ośrodków akademickich i jednostek badawczych oraz przemysłu, w tym 10 profesorów i doktorów habilitowanych.

Obradom konferencji towarzyszyła wystawa aparatury i sprzętu kontrolno – pomiarowego oraz oprogramowania komputerowego wdrożonego do produkcji przez Instytut Metrologii Elektrycznej Politechniki Zielonogórskiej w ramach projektów celowych przy udziale Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Metrologii Elektrycznej w Zielonej Górze. Eksponowane były również przyrządy pomiarowe oraz elementy systemów pomiarowych firm: JBC Electronic, Elmark i Lumel.