dr inż. Tomasz Gratkowski
Budynek A-2
Pokój 208
Telefon 683282304
Email T.Gratkowski@imei.uz.zgora.pl
WWW Link
Plan zajęć Link
Publikacje
naukowe
Link
Grafik
obecności
Link
Materiały
dydaktyczne
Link
 

Obszary
zainteresowań
zawodowych

 • 1) metodyki projektowania
 • mechanizmy wsparcia procesu projektowanie
 • automatyzacja metodyk projektowania
 • języki modelowania
 • 2) technologie komponentowe i oparte o suługi:
 • wykorzystanie technologii Corba Component Model
 • Enterprise JavaBeans
 • automatyzacja procesów implementacji projektów informatycznych
 • 3) systemy rozproszone:
 • zwiększanie mocy obliczeniowej dzięki zastosowaniu usług rozproszonych
 • integracja heterogenicznych systemów komputerowych i adaptacja dla potrzeb systemów rozproszonych
 • programowanie obiektowe
 • 4) usługi sieciowe:
 • e-biznes z wykorzystaniem technologii języka Java
 • informatyzacja sektora publicznego
 • 5) język Java
 • rozbudowywanie możliwości języka

 • Dydaktyka

 • Programowanie Sieciowe
 • Systemy Rozproszone
 • Programowanie współbieżne i rozproszone
 • Projektowanie systemów wielowarstwowych
 • Projektowanie systemów informatycznych
 • Techniki Modelowania Programów
 • E-biznes
 • Sieci komputerowe