dr inż. Piotr Mróz
Budynek A-2
Pokój 204
Telefon 683282225
Email P.Mroz@imei.uz.zgora.pl
WWW Link
Plan zajęć Link
Publikacje
naukowe
Link
Grafik
obecności
Link
Materiały
dydaktyczne
Link
 

Obszary
zainteresowań
zawodowych

Dydaktyka