mgr inż. Łukasz Macioszek
Budynek A-2
Pokój 510a
Telefon 68 328 2712
Email L.Macioszek@imei.uz.zgora.pl
WWW Link
Plan zajęć Link
Publikacje
naukowe
Link
Grafik
obecności
Link
Materiały
dydaktyczne
Link
 

Obszary
zainteresowań
zawodowych

 • Zastosowanie spektroskopii impedancyjnej w badaniach właściwości materiałów
 • Projektowanie programowanie oraz uruchamianie mikroprocesorowych systemów pomiarowo-sterujących

 • Dydaktyka

 • Metrologia
 • Technika eksperymentu
 • Podstawy elektrotechniki
 • Podstawy elektroniki
 • Układy i systemy mikroprocesorowe
 • Układy cyfrowe
 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
 • Elektroniczny obieg dokumentów