mgr inż. Łukasz Macioszek


Budynek A-2
Pokój 510a
Telefon 68 328 2712
Email L.Macioszek@imei.uz.zgora.pl
WWW Link
Plan zajęć Link
Publikacje
naukowe
Link
Grafik
obecności
Link
Materiały
dydaktyczne
Link
 

Obszary
zainteresowań
zawodowych

  • Zastosowanie spektroskopii impedancyjnej w badaniach właściwości materiałów
  • Projektowanie programowanie oraz uruchamianie mikroprocesorowych systemów pomiarowo-sterujących

  • Dydaktyka

  • Metrologia
  • Technika eksperymentu
  • Podstawy elektrotechniki
  • Podstawy elektroniki
  • Układy i systemy mikroprocesorowe
  • Układy cyfrowe
  • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów