dr inż. Piotr Powroźnik
Budynek A-2
Pokój 513b
Telefon 3282306
Email P.Powroznik@imei.uz.zgora.pl
WWW Link
Plan zajęć Link
Publikacje
naukowe
Link
Grafik
obecności
Link
Materiały
dydaktyczne
Link
 

Obszary
zainteresowań
zawodowych

 • algorytmy szeregowania zadań w systemach pomiarowo – sterujących;
 • budowa i konfiguracja systemów pomiarowo-sterujących z zastosowaniem komunikacji przewodowej oraz bezprzewodowej (IEEE 802.11; IEEE 802.15.1; IEEE 802.15.4);
 • tworzenie oprogramowania użytkowego dla dedykowanych systemów pomiarowo-sterujących;
 • algorytmy zarządzania energią w sieciach Smart Grid;

 • Dydaktyka

 • Bezprzewodowe sieci sensorowe;
 • Podstawy techniki mikroprocesorowej;
 • Układy i systemy mikroprocesorowe;
 • Elektronika w sprzęcie powszechnego użytku;
 • Sieci komputerowe;
 • Technologia informacyjna;
 • Systemy wbudowane;